021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1397/1/16 0:12
تاریخ پایان:
1397/1/21 18:20
مدت تور:
5شب و 6روز
ایرلاین:
زاگرس ایر

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
HILTOPBB985.0001.180.000945.000795.000
EUR ASIA HOTELBB1.115.0001.440.0001.050.000795.000
sky georgiaBB1.220.0001.650.0001.060.000795.000
TOSCANOBB1.260.0001.725.0001.070.000795.000
gremiBB1.310.0001.830.0001.080.000795.000
GNG HOTELBB1.450.0002.090.0001.180.000795.000
COLOMBIBB1.600.0002.400.0001.350.000795.000
KALASIBB1.700.0002.610.0001.370.000795.000
ASTORIA TIBILISIBB1.960.0003.130.0001.830.000795.000
Radisson Blu Hotel Tibilisi BB3.390.0005.990.0002.090.000795.000
نام هتلHILTOP

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)985.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.180.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)945.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)795.000
نام هتلEUR ASIA HOTEL

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.115.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.440.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.050.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)795.000
نام هتلsky georgia

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.220.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.650.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.060.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)795.000
نام هتلTOSCANO

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.260.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.725.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.070.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)795.000
نام هتلgremi

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.310.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.830.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.080.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)795.000
نام هتلGNG HOTEL

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.450.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)2.090.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.180.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)795.000
نام هتلCOLOMBI

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.600.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)2.400.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.350.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)795.000
نام هتلKALASI

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.700.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)2.610.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.370.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)795.000
نام هتلASTORIA TIBILISI

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.960.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)3.130.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.830.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)795.000
نام هتل Radisson Blu Hotel Tibilisi

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)3.390.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)5.990.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)2.090.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)795.000

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
اعتبار پاسپورت 6 ماه
 
بلیط رفت و برگشت.ترانسفر فرودگاهی.اقامت در هتل با صبحانه.بیمه مسافرتی
نرخ inf 390 تومانآنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور