021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1397/1/3 10:30
تاریخ پایان:
1397/1/10 21:00
مدت تور:
7شب و 8روز
ایرلاین:
قشم ایر

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
Fund Tbilisi Hotel 1.495.0001.940.0001.455.0001.390.000
HILTOP 1.535.0002.020.0001.395.0001.390.000
Asterion Palace 1.890.0002.580.0001.455.0001.390.000
GNG HOTEL 1.990.0002.865.0001.455.0001.390.000
sky georgia 2.020.0002.985.0001.455.0001.390.000
bemond garden 2.260.0003.465.0001.655.0001.390.000
COLOMBI 2.460.0003.870.0001.775.0001.390.000
cron palace 2.745.0004.395.0002.260.0001.390.000
MUSEUM 3.065.0005.075.0001.855.0001.390.000
HOLIDAY INN 4.270.0007.490.0002.660.0001.390.000
Radisson Blu Hotel Tibilisi  5.680.00010.310.0003.465.0001.390.000
AMBASODORI 5.880.00010.510.0005.075.0001.390.000
نام هتلFund Tbilisi Hotel

خدمات 
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.495.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.940.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.455.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.390.000
نام هتلHILTOP

خدمات 
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.535.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)2.020.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.395.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.390.000
نام هتلAsterion Palace

خدمات 
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.890.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)2.580.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.455.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.390.000
نام هتلGNG HOTEL

خدمات 
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.990.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)2.865.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.455.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.390.000
نام هتلsky georgia

خدمات 
قیمت 2 تخته (هرنفر)2.020.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)2.985.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.455.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.390.000
نام هتلbemond garden

خدمات 
قیمت 2 تخته (هرنفر)2.260.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)3.465.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.655.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.390.000
نام هتلCOLOMBI

خدمات 
قیمت 2 تخته (هرنفر)2.460.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)3.870.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.775.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.390.000
نام هتلcron palace

خدمات 
قیمت 2 تخته (هرنفر)2.745.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)4.395.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)2.260.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.390.000
نام هتلMUSEUM

خدمات 
قیمت 2 تخته (هرنفر)3.065.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)5.075.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.855.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.390.000
نام هتلHOLIDAY INN

خدمات 
قیمت 2 تخته (هرنفر)4.270.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)7.490.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)2.660.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.390.000
نام هتل Radisson Blu Hotel Tibilisi

خدمات 
قیمت 2 تخته (هرنفر)5.680.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)10.310.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)3.465.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.390.000
نام هتلAMBASODORI

خدمات 
قیمت 2 تخته (هرنفر)5.880.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)10.510.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)5.075.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.390.000

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
اعتبار پاس 6 ماه
 
بلیط رفت و برگشت قشم ایر - استقبال و ترانسفر فرودگاهی - اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتیآنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور