021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1397/1/19 19:30
تاریخ پایان:
1397/1/22 22:00
مدت تور:
3 شب و 4 روز
ایرلاین:
ایران ایر

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
RISISSBB1,910,000 تومان2,080,000 تومان1,880,000 تومان1,690,000 تومان
ETAB BULVARBB1,980,000 تومان2,100,000 تومان1,930,000 تومان1,690,000 تومان
GOLDBB1,980,000 تومان2,200,000 تومان1,930,000 تومان1,690,000 تومان
MARIYABB2,010,000 تومان2,140,000 تومان1,980,000 تومان1,690,000 تومان
BEST ANKARABB2,110,000 تومان2,400,000 تومان2,070,000 تومان1,690,000 تومان
DEMORA HOTEL ANKARABB2,160,000 تومان2,400,000 تومان2,040,000 تومان1,690,000 تومان
HILTONBB2,170,000 تومان2,440,000 تومان2,080,000 تومان1,690,000 تومان
SWISSOTELBB2,210,000 تومان2,570,000 تومان2,110,000 تومان1,690,000 تومان
RIXOS GRANDBB2,210,000 تومان2,530,000 تومان2,140,000 تومان1,690,000 تومان
SHERATONBB2,290,000 تومان2,630,000 تومان2,180,000 تومان1,690,000 تومان
نام هتلRISISS

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,690,000 تومان
نام هتلETAB BULVAR

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,690,000 تومان
نام هتلGOLD

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,690,000 تومان
نام هتلMARIYA

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,690,000 تومان
نام هتلBEST ANKARA

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)2,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,690,000 تومان
نام هتلDEMORA HOTEL ANKARA

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)2,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,690,000 تومان
نام هتلHILTON

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,690,000 تومان
نام هتلSWISSOTEL

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)2,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,690,000 تومان
نام هتلRIXOS GRAND

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)2,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,690,000 تومان
نام هتلSHERATON

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)2,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,690,000 تومان

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو با پوشش کاملآنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور