021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1396/12/14 16:45
تاریخ پایان:
1396/12/18 14:30
مدت تور:
4شب و 5روز
ایرلاین:
زاگرس ایر

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
EUR ASIA HOTELBB635.000735.000630.000550.000
Paris Hotel TibilisiBB690.000850.000670.000550.000
gremiBB810.0001.070.000750.000550.000
sky georgiaBB830.0001.130.000750.000550.000
Betlem Hotel TibilisiBB890.0001.230.000790.000550.000
primaveraBB930.0001.330.000790.000550.000
IVERIA INNBB1.010.0001.470.000950.000550.000
ASTORIA TIBILISIBB1.250.0001.950.0001.130.000550.000
Preference Hualing Hotel TibilisiBB1.370.0002.190.0001.430.000550.000
BILTMOREBB2.570.0004.550.0002.510.000550.000
نام هتلEUR ASIA HOTEL

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)635.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)735.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)630.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550.000
نام هتلParis Hotel Tibilisi

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)690.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)850.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)670.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550.000
نام هتلgremi

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)810.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.070.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)750.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550.000
نام هتلsky georgia

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)830.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.130.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)750.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550.000
نام هتلBetlem Hotel Tibilisi

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)890.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.230.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)790.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550.000
نام هتلprimavera

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)930.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.330.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)790.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550.000
نام هتلIVERIA INN

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.010.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.470.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)950.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550.000
نام هتلASTORIA TIBILISI

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.250.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.950.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.130.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550.000
نام هتل Preference Hualing Hotel Tibilisi

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.370.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)2.190.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.430.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550.000
نام هتلBILTMORE

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2.570.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)4.550.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)2.510.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550.000

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
اعتبار پاسپورت 6 ماه از زمان سفر الزامی است
 
بلیط رفت و برگشت با پرواز زاگرس_اقامت هتل_بیمه_ترانسفر فرئدگاهی_راهنما فارسی زبان


آنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور