021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1397/1/6 11:30
تاریخ پایان:
1397/1/9 13:30
مدت تور:
3 شب و 4 روز
ایرلاین:
زاگرس ایر

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
گاردنیا هتلیHB143000000550000
سان رایزBB147000000550000
پارسیان***HB160000000550000
صدفHB170000000550000
شایلی***HB174000000550000
پارمیدا*****HB176000000550000
آریانHB179000000550000
پارمیسHB228000000550000
ترنجHB310000000550000
نام هتلگاردنیا هتلی

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1430000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550000
نام هتلسان رایز

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1470000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550000
نام هتلپارسیان

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1600000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550000
نام هتلصدف

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1700000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550000
نام هتلشایلی

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1740000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550000
نام هتلپارمیدا

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1760000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550000
نام هتلآریان

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1790000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550000
نام هتلپارمیس

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2280000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550000
نام هتلترنج

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)3100000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)550000

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
شناسنامه- کارت ملی
 

نرخ های فوق به تومان و نت میباشد.

پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد.

در صورت کنسلی هیچ مبلغی استرداد نمیشود.

ساعت تخلیه اتاق قبل از ساعت 12 و تحویل اتاق بعد از ساعت 14 میباشد
آنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور