021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1397/1/2 11:30
تاریخ پایان:
1397/1/5 13:30
مدت تور:
3 شب و 4 روز
ایرلاین:
زاگرس ایر

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
گاردنیا ویلاییHB149000000650000
گاردنیا هتلیHB160000000650000
سان رایزBB162000000650000
آرامشBB173000000650000
پارسیان***HB180000000650000
شایلی***HB185000000650000
آریانHB192000000650000
صدفHB204000000650000
پارمیسHB244000000650000
شایگان*****HB256000000650000
کیشHB257000000650000
مارینا*****HB275000000650000
نام هتلگاردنیا ویلایی

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1490000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)650000
نام هتلگاردنیا هتلی

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1600000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)650000
نام هتلسان رایز

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1620000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)650000
نام هتلآرامش

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1730000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)650000
نام هتلپارسیان

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1800000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)650000
نام هتلشایلی

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1850000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)650000
نام هتلآریان

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1920000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)650000
نام هتلصدف

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2040000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)650000
نام هتلپارمیس

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2440000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)650000
نام هتلشایگان

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2560000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)650000
نام هتلکیش

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2570000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)650000
نام هتلمارینا

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2750000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)650000

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
شناسنامه- کارت ملی
 

نرخ های فوق به تومان و نت میباشد.

پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد.

در صورت کنسلی هیچ مبلغی استرداد نمیشود.

ساعت تخلیه اتاق قبل از ساعت 12 و تحویل اتاق بعد از ساعت 14 میباشد
آنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور