021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1396/12/11 11:15
تاریخ پایان:
1396/12/14 0:00
مدت تور:
3 شب و 4 روز
ایرلاین:
زاگرس ایر

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
گلدیسBB420.00000260.000
خاتمBB490.00000280.000
ارم سویت محوطه***BB540.00000280.000
گاردنیا ویلاییBB565.00000280.000
لوتوس***BB570.00000280.000
ارم 4****BB660.00000280.000
صدفBB810.00000280.000
شایگان*****BB890.00000280.000
شایانBB910.00000280.000
ویداBB970.00000280.000
پارمیسHB1.200.00000280.000
مارینا*****HB1.420.00000280.000
نام هتلگلدیس

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)420.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)260.000
نام هتلخاتم

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)490.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)280.000
نام هتلارم سویت محوطه

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)540.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)280.000
نام هتلگاردنیا ویلایی

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)565.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)280.000
نام هتللوتوس

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)570.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)280.000
نام هتلارم 4

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)660.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)280.000
نام هتلصدف

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)810.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)280.000
نام هتلشایگان

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)890.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)280.000
نام هتلشایان

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)910.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)280.000
نام هتلویدا

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)970.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)280.000
نام هتلپارمیس

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.200.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)280.000
نام هتلمارینا

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.420.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)280.000

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
کارت ملی
 
ترانسفر فرودگاهی - صبحانه - خدمات گردشگریآنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور