021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1396/12/27 11:30
تاریخ پایان:
1396/12/2 13:30
مدت تور:
3 شب و 4 روز
ایرلاین:
زاگرس ایر

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
گاردنیا ویلاییHB98000000470000
سان رایزBB105000000470000
گاردنیا هتلیHB106000000470000
آرامشBB107000000470000
پارسیان***HB117000000470000
شایانBB125000000470000
صدفHB139000000470000
سارا***HB140000000470000
شایلی***HB144000000470000
هلیا****HB149000000470000
کیشBB160000000470000
آریانHB185000000470000
شایگان*****HB192000000470000
مارینا*****HB206000000470000
ترنجHB283000000470000
نام هتلگاردنیا ویلایی

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)980000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلسان رایز

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1050000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلگاردنیا هتلی

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1060000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلآرامش

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1070000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلپارسیان

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1170000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلشایان

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1250000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلصدف

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1390000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلسارا

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1400000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلشایلی

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1440000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلهلیا

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1490000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلکیش

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1600000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلآریان

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1850000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلشایگان

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1920000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلمارینا

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2060000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000
نام هتلترنج

خدماتHB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2830000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)470000

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
شناسنامه- کارت ملی
 

نرخ های فوق به تومان و نت میباشد.

پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد.

در صورت کنسلی هیچ مبلغی استرداد نمیشود.

ساعت تخلیه اتاق قبل از ساعت 12 و تحویل اتاق بعد از ساعت 14 میباشد
آنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور