021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1396/12/4 4:30
تاریخ پایان:
1396/12/10 23:50
مدت تور:
6 شب
ایرلاین:
سان اکسپرس

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
Lara HadrianusAll1,700,000 تومان2,290,000 تومان1,430,000 تومان1,340,000 تومان
Kar MirAll1,900,000 تومان2,850,000 تومان1,790,000 تومان1,340,000 تومان
SEA LIFE HOTELAll2,140,000 تومان2,540,000 تومان1,630,000 تومان1,340,000 تومان
PortobelloAll2,190,000 تومان2,590,000 تومان1,690,000 تومان1,340,000 تومان
CLUB SERA ANTALYAAll2,290,000 تومان2,790,000 تومان1,890,000 تومان1,340,000 تومان
Ramada Plaza AntalyaAll2,350,000 تومان3,060,000 تومان1,970,000 تومان1,340,000 تومان
MIRACLEAll2,450,000 تومان3,470,000 تومان1,970,000 تومان1,340,000 تومان
CONCORDE DELUXE All2,450,000 تومان3,470,000 تومان1,970,000 تومان1,340,000 تومان
SHERWOOD BREEZES HOTEL ANTALYAAll2,650,000 تومان470,000 تومان1,970,000 تومان1,340,000 تومان
FAME RESIDENCE LARAAll2,650,000 تومان3,470,000 تومان1,970,000 تومان1,340,000 تومان
Bellis Deluxe BelekAll2,650,000 تومان3,280,000 تومان1,950,000 تومان1,340,000 تومان
ADALYA ELITE HOTEL ANTALYAU-All2,670,000 تومان3,470,000 تومان1,990,000 تومان1,340,000 تومان
papilonU-All2,690,000 تومان3,350,000 تومان1,990,000 تومان1,340,000 تومان
TITANIC BEACH HOTEL ANTALYAU-All2,960,000 تومان3,770,000 تومان1,980,000 تومان1,340,000 تومان
ROYAL SEGINUS HOTEL ANTALYAU-All3,060,000 تومان4,050,000 تومان2,370,000 تومان1,340,000 تومان
RIXOS SUNGATEU-All3,160,000 تومان4,170,000 تومان1,990,000 تومان1,340,000 تومان
DELPHIN IMPERIAL HOTEL ANTALYAU-All3,190,000 تومان4,190,000 تومان1,990,000 تومان1,340,000 تومان
Voyage BelekU-All3,290,000 تومان4,290,000 تومان1,990,000 تومان1,340,000 تومان
RIXOS PREMIUM HOTEL ANTALYAU-All3,470,000 تومان4,690,000 تومان1,990,000 تومان1,340,000 تومان
نام هتلLara Hadrianus

خدماتAll
قیمت 2 تخته (هرنفر)1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلKar Mir

خدماتAll
قیمت 2 تخته (هرنفر)1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلSEA LIFE HOTEL

خدماتAll
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلPortobello

خدماتAll
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلCLUB SERA ANTALYA

خدماتAll
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلRamada Plaza Antalya

خدماتAll
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)3,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلMIRACLE

خدماتAll
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)3,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلCONCORDE DELUXE

خدماتAll
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)3,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلSHERWOOD BREEZES HOTEL ANTALYA

خدماتAll
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلFAME RESIDENCE LARA

خدماتAll
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)3,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلBellis Deluxe Belek

خدماتAll
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)3,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلADALYA ELITE HOTEL ANTALYA

خدماتU-All
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)3,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلpapilon

خدماتU-All
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)3,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلTITANIC BEACH HOTEL ANTALYA

خدماتU-All
قیمت 2 تخته (هرنفر)2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)3,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلROYAL SEGINUS HOTEL ANTALYA

خدماتU-All
قیمت 2 تخته (هرنفر)3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)4,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)2,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلRIXOS SUNGATE

خدماتU-All
قیمت 2 تخته (هرنفر)3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)4,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلDELPHIN IMPERIAL HOTEL ANTALYA

خدماتU-All
قیمت 2 تخته (هرنفر)3,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)4,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلVoyage Belek

خدماتU-All
قیمت 2 تخته (هرنفر)3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)4,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان
نام هتلRIXOS PREMIUM HOTEL ANTALYA

خدماتU-All
قیمت 2 تخته (هرنفر)3,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)4,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1,340,000 تومان

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 
خدمات :
 بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ، گشت شهری ، راهنمای فارسی زبان .
توضیحات :
1- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد.
2- صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه میگردد.
3- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
4- پرداخت حد اقل 50%مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامیست.
5- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از نظر اعتبار یا هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس سلام پرواز هیچ گونه مسئولیتی در این قبال ندارد.
جهت اطلاع دقیق تر از  تور ها و  تاریخ ها و قیمت ها با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید : 22221500آنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور