021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1396/11/25 17:30
تاریخ پایان:
1396/11/29 20:00
مدت تور:
4شب و 5روز
ایرلاین:
قشم ایر

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
Eur Asia Hotel TibilisiBB795.000 895.000795.000600.000
sky georgiaBB955.0001.255.000855.000600.000
gremiBB965.0001.200.000855.000600.000
bemond gardenBB1.015.0001.355.000 600.000
DOLABAURIBB1.115.0001.545.000995.000600.000
GRAKO METEKHIBB1.150.0001.590.000995.000600.000
preferenceBB1.590.0002.490.0001.490.000600.000
Radisson Blu Hotel Tibilisi BB2.090.0003.490.0001.545.000600.000
BILTMOREBB2.200.0003.690.0001.690.000600.000
نام هتلEur Asia Hotel Tibilisi

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)795.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)895.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)795.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)600.000
نام هتلsky georgia

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)955.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.255.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)855.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)600.000
نام هتلgremi

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)965.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.200.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)855.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)600.000
نام هتلbemond garden

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.015.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.355.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)600.000
نام هتلDOLABAURI

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.115.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.545.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)995.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)600.000
نام هتلGRAKO METEKHI

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.150.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.590.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)995.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)600.000
نام هتلpreference

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.590.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)2.490.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.490.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)600.000
نام هتل Radisson Blu Hotel Tibilisi

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2.090.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)3.490.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.545.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)600.000
نام هتلBILTMORE

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2.200.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)3.690.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.690.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)600.000

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
اعتبار پاسپورت 6ماه از زمان پرواز
 

بلیط رفت و برگشت با پرواز زاگرس-ترانسفر-لیدر-اقامت هتل باصبحانه-بیمه مسافرتی-
آنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور