021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1397/1/11 8:20
تاریخ پایان:
1397/1/13 15:30
مدت تور:
2 شب و 3 روز
ایرلاین:
هواپیمایی آتا

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
سفیرانFB
 
 
 
700000000
سیمرغFB
 
 
 
850000000
مدائنFB
 
 
 
1030000000
رضویهFB
 
 
 
1120000000
بشریآپارتمانFB
 
 
 
1320000000
جوادFB
 
 
 
1560000000
قصرFB
 
 
 
1560000000
درویشیBB
 
 
 
1560000000
نام هتلسفیران

خدماتFB
 
 
 
قیمت 2 تخته (هرنفر)700000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلسیمرغ

خدماتFB
 
 
 
قیمت 2 تخته (هرنفر)850000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلمدائن

خدماتFB
 
 
 
قیمت 2 تخته (هرنفر)1030000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلرضویه

خدماتFB
 
 
 
قیمت 2 تخته (هرنفر)1120000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلبشری

خدماتFB
 
 
 
قیمت 2 تخته (هرنفر)1320000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلجواد

خدماتFB
 
 
 
قیمت 2 تخته (هرنفر)1560000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلقصر

خدماتFB
 
 
 
قیمت 2 تخته (هرنفر)1560000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلدرویشی

خدماتBB
 
 
 
قیمت 2 تخته (هرنفر)1560000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
شناسنامه - کارت ملی
 

پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد
آنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور