021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1397/1/6 10:00
تاریخ پایان:
1397/1/9 15:00
مدت تور:
3 شب و 4 روز
ایرلاین:
زاگرس ایر

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
خیراندیشآپارتمانFB625000000
سفراآپارتمانFB730000000
طاهاFB735000000
کارنFB765000000
سقاFB780000000
عرشFB840000000
حلماFB850000000
پارمیداFB870000000
کیاناFB1070000000
قصر بین المللBB1080000000
جوادFB1180000000
سی نورBB1200000000
قصر طلاییBB1330000000
درویشیBB1380000000
نام هتلخیراندیش

خدماتFB
قیمت 2 تخته (هرنفر)625000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلسفرا

خدماتFB
قیمت 2 تخته (هرنفر)730000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلطاها

خدماتFB
قیمت 2 تخته (هرنفر)735000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلکارن

خدماتFB
قیمت 2 تخته (هرنفر)765000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلسقا

خدماتFB
قیمت 2 تخته (هرنفر)780000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلعرش

خدماتFB
قیمت 2 تخته (هرنفر)840000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلحلما

خدماتFB
قیمت 2 تخته (هرنفر)850000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلپارمیدا

خدماتFB
قیمت 2 تخته (هرنفر)870000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلکیانا

خدماتFB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1070000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلقصر بین الملل

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1080000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلجواد

خدماتFB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1180000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلسی نور

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1200000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلقصر طلایی

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1330000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0
نام هتلدرویشی

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1380000
قیمت 1 تخته (هرنفر)0
قیمت کودک با تخت (هر نفر)0
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)0

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
شناسنامه - کارت ملی
 

پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد
آنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور