021-22221500

جزئیات تور


تاریخ شروع:
1396/11/23 17:30
تاریخ پایان:
1396/11/26 20:45
مدت تور:
3شب و 4روز
ایرلاین:
قشم ایر

دانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
Polo Hotel TibilisiBB740,000 تومان805,000 تومان725,000 تومان690.000
GARDENBB785,000 تومان930,000 تومان740,000 تومان690.000
sky georgiaBB890,000 تومان1,130,000 تومان810,000 تومان690.000
COLOMBIBB920,000 تومان1,190,000 تومان810,000 تومان690.000
GRAKO METEKHIBB1,000,000 تومان1,320,000 تومان890,000 تومان690.000
IVERIA INNBB1,010,000 تومان1,290,000 تومان990,000 تومان690.000
Galery Palace Hotel TibilisiBB1,240,000 تومان1,800,000 تومان1,000,000 تومان690.000
HOLIDAY INNBB1,400,000 تومان2,140,000 تومان960,000 تومان690.000
Radisson Blu Hotel Tibilisi BB1,780,000 تومان2,910,000 تومان1,210,000 تومان690.000
BILTMOREBB1,800,000 تومان2,910,000 تومان1,240,000 تومان690.000
نام هتلPolo Hotel Tibilisi

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)725,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)690.000
نام هتلGARDEN

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)690.000
نام هتلsky georgia

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)1,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)690.000
نام هتلCOLOMBI

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)690.000
نام هتلGRAKO METEKHI

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)690.000
نام هتلIVERIA INN

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)1,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)690.000
نام هتلGalery Palace Hotel Tibilisi

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)1,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)690.000
نام هتلHOLIDAY INN

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)690.000
نام هتل Radisson Blu Hotel Tibilisi

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)690.000
نام هتلBILTMORE

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)2,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)690.000

وضعیت تور:
تمام شده
مدارک لازم:
پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار
 
نرخ بچه زیر 2سال 490 تومان می باشد.
صدور بیمه بالای 60سال اجباری و مبلغ آن جداگانه حساب می شود.آنلاین ثبت سفارش کنید
تور
تور