تور استانبول تابستان 1400

*** پرواز رفت یا برگشت با ایرلاین ماهان ***

(AIRBUS A300-600) غول پیکر

ساعت های پروازی رفت * 06:50

ساعت های پروازی برگشت * 11:00 - 14:30 - 17:30

هتل Reydel Istanbul

هتل Reydel Istanbul

single دوتخته 4,625,000
double یک تخته 4,985,000
crib کودک با تخت 4,540,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل  FIDE ISTANBUL

هتل FIDE ISTANBUL

single دوتخته 4,765,000
double یک تخته 5,285,000
crib کودک با تخت 4,615,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Grand Liza Istanbul

هتل Grand Liza Istanbul

single دوتخته 4,840,000
double یک تخته 5,430,000
crib کودک با تخت 4,615,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Birol Istanbul

هتل Birol Istanbul

single دوتخته 4,875,000
double یک تخته 5,505,000
crib کودک با تخت 4,690,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Taksim Palmiye Istanbul

هتل Taksim Palmiye Istanbul

single دوتخته 4,915,000
double یک تخته 5,285,000
crib کودک با تخت 4,690,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Ottoman City

هتل Ottoman City

single دوتخته 4,950,000
double یک تخته 5,655,000
crib کودک با تخت 4,690,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Cuento Taksim Istanbul

هتل Cuento Taksim Istanbul

single دوتخته 4,985,000
double یک تخته 5,730,000
crib کودک با تخت 4,690,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل The Independent Istanbul

هتل The Independent Istanbul

single دوتخته 4,985,000
double یک تخته 5,730,000
crib کودک با تخت 4,765,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل The City Port Istanbul

هتل The City Port Istanbul

single دوتخته 5,025,000
double یک تخته 5,805,000
crib کودک با تخت 4,690,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Tulip Pera Istanbul

هتل Tulip Pera Istanbul

single دوتخته 5,025,000
double یک تخته 5,805,000
crib کودک با تخت 4,690,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
 هتل Atik Palace Istanbul

هتل Atik Palace Istanbul

single دوتخته 5,060,000
double یک تخته 5,880,000
crib کودک با تخت 4,690,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Urban suites Istanbul

هتل Urban suites Istanbul

single دوتخته 5,170,000
double یک تخته 6,100,000
crib کودک با تخت 4,765,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل GRAND UNAL ISTANBUL

هتل GRAND UNAL ISTANBUL

single دوتخته 5,210,000
double یک تخته 6,175,000
crib کودک با تخت 5,060,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتلMISAFIR 8 ISATNBUL SUITE

هتلMISAFIR 8 ISATNBUL SUITE

single دوتخته 5,210,000
double یک تخته 6,175,000
crib کودک با تخت 4,985,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Cartoon Istanbul

هتل Cartoon Istanbul

single دوتخته 5,245,000
double یک تخته 6,250,000
crib کودک با تخت 4,915,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Taksim Express Istanbul

هتل Taksim Express Istanbul

single دوتخته 5,265,000
double یک تخته 6,290,000
crib کودک با تخت 4,925,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Grand Star Istanbul

هتل Grand Star Istanbul

single دوتخته 5,265,000
double یک تخته 5,290,000
crib کودک با تخت 4,850,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل City Center Istanbul

هتل City Center Istanbul

single دوتخته 5,270,000
double یک تخته 6,300,000
crib کودک با تخت 5,140,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Taxim Town Istanbul

هتل Taxim Town Istanbul

single دوتخته 5,285,000
double یک تخته 6,325,000
crib کودک با تخت 4,915,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Grand Hilarium Istanbul

هتل Grand Hilarium Istanbul

single دوتخته 5,380,000
double یک تخته 6,515,000
crib کودک با تخت 5,080,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Feronya Istanbul

هتل Feronya Istanbul

single دوتخته 5,395,000
double یک تخته 6,470,000
crib کودک با تخت 4,985,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Nova Plaza Boutique Istanbul

هتل Nova Plaza Boutique Istanbul

single دوتخته 5,405,000
double یک تخته 6,570,000
crib کودک با تخت 5,405,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Lion Istanbul

هتل Lion Istanbul

single دوتخته 5,425,000
double یک تخته 7,700,000
crib کودک با تخت 5,245,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Nova Plaza Taksim Square Istanbul

هتل Nova Plaza Taksim Square Istanbul

single دوتخته 5,425,000
double یک تخته 6,610,000
crib کودک با تخت 5,425,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Inntel Istanbul

هتل Inntel Istanbul

single دوتخته 5,430,000
double یک تخته 6,620,000
crib کودک با تخت 4,765,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل The Peak Istanbul

هتل The Peak Istanbul

single دوتخته 5,655,000
double یک تخته 7,065,000
crib کودک با تخت 5,135,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Green Park Taksim Istanbul

هتل Green Park Taksim Istanbul

single دوتخته 5,655,000
double یک تخته 7,065,000
crib کودک با تخت 5,135,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Nova Plaza Crystal Istanbul

هتل Nova Plaza Crystal Istanbul

single دوتخته 5,765,000
double یک تخته 7,285,000
crib کودک با تخت 5,315,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Grand Oztanik Istanbul

هتل Grand Oztanik Istanbul

single دوتخته 5,945,000
double یک تخته 7,640,000
crib کودک با تخت 5,140,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Central palace Istanbul

هتل Central palace Istanbul

single دوتخته 5,950,000
double یک تخته 7,660,000
crib کودک با تخت 5,060,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Golden Age Istanbul

هتل Golden Age Istanbul

single دوتخته 5,990,000
double یک تخته 7,730,000
crib کودک با تخت 5,230,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Holiday Inn Sisli Istanbul

هتل Holiday Inn Sisli Istanbul

single دوتخته 6,015,000
double یک تخته 7,790,000
crib کودک با تخت 5,245,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Taxim Hill Istanbul

هتل Taxim Hill Istanbul

single دوتخته 6,060,000
double یک تخته 7,970,000
crib کودک با تخت 5,245,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Taksim Gonen Istanbul

هتل Taksim Gonen Istanbul

single دوتخته 6,075,000
double یک تخته 7,910,000
crib کودک با تخت 5,230,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Avantgarde Taksim Istanbul

هتل Avantgarde Taksim Istanbul

single دوتخته 6,210,000
double یک تخته 8,175,000
crib کودک با تخت 5,315,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Titanic City Istanbul

هتل Titanic City Istanbul

single دوتخته 6,210,000
double یک تخته 8,175,000
crib کودک با تخت 5,315,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Cher İstanbul

هتل Cher İstanbul

single دوتخته 6,245,000
double یک تخته 8,245,000
crib کودک با تخت 5,245,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Naz City Istanbul

هتل Naz City Istanbul

single دوتخته 6,515,000
double یک تخته 8,790,000
crib کودک با تخت 5,245,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Doubletree by Hilton Istanbul

هتل Doubletree by Hilton Istanbul

single دوتخته 6,525,000
double یک تخته 8,895,000
crib کودک با تخت 5,315,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Sheraton City Center Istanbul

هتل Sheraton City Center Istanbul

single دوتخته 6,570,000
double یک تخته 8,895,000
crib کودک با تخت 5,230,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Point Istanbul

هتل Point Istanbul

single دوتخته 6,925,000
double یک تخته 9,610,000
crib کودک با تخت 5,855,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Elite World Istanbul

هتل Elite World Istanbul

single دوتخته 7,195,000
double یک تخته 10,145,000
crib کودک با تخت 5,675,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Hilton Bomonti Istanbul

هتل Hilton Bomonti Istanbul

single دوتخته 7,195,000
double یک تخته 10,145,000
crib کودک با تخت 5,585,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Divan Istanbul

هتل Divan Istanbul

single دوتخته 8,355,000
double یک تخته 11,575,000
crib کودک با تخت 6,570,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Hilton Bosphorus Istanbul

هتل Hilton Bosphorus Istanbul

single دوتخته 8,490,000
double یک تخته 12,735,000
crib کودک با تخت 5,675,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Conrad Istanbul

هتل Conrad Istanbul

single دوتخته 8,535,000
double یک تخته 12,825,000
crib کودک با تخت 5,230,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل Grand Hyatt Istanbul

هتل Grand Hyatt Istanbul

single دوتخته 8,560,000
double یک تخته 12,880,000
crib کودک با تخت 5,700,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

single دوتخته 9,610,000
double یک تخته 14,970,000
crib کودک با تخت 6,480,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000
هتل RITZ CARLTON

هتل RITZ CARLTON

single دوتخته 11,605,000
double یک تخته 18,970,000
crib کودک با تخت 6,060,000
stroller کودک بدون تخت 3,990,000

مدارک و خدمات

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی در کشورمقصد ، بیمه مسافرتی  با پوشش کرونا، اقامت در هتل با صبحانه ، گشت شهری  با ناهار، راهنمای فارسی زبان .

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با 7 ماه اعتبار
ارائه تست منفی کووید19   72 ساعت قبل از پرواز الزامیست

توضیحات تکمیلی

ارائه تست منفی کووید19 (pcr)جهت انجام پروازاز طرف ایرلاین ها الزامیست
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
کودک زیر 2 سال 850.000 تومان 

ساعت کاری همه روزه از 09:00 الی 18:00

امتیاز 4.1 از 5 | از بین 11 امتیاز دهنده به تور استانبول تابستان 1400
طراحی سایت و سئو توسط وبنا

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای آژانس مسافرتی سلام پرواز محفوظ است .