تور آنتالیا مهر

***پکیج ویژه 1و2و8و9 مهر***

***پکیج ویژه 1و2 مهر شامل 500.000 تومان افزایش نرخ میباشد***

**پرواز مستقیم به فرودگاه آنتالیا**

**سقف بیمه مبلغ 10.000 یورو با پوشش کرونا **

هتل Lara Palace Antalya

هتل Lara Palace Antalya

single دوتخته 7,490,000
double یک تخته 8,830,000
crib کودک با تخت 7,570,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Melodi Kemer Antalya

هتل Melodi Kemer Antalya

single دوتخته 7,990,000
double یک تخته 9,260,000
crib کودک با تخت 7,780,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Himeros Beach Kemer Antalya

هتل Himeros Beach Kemer Antalya

single دوتخته 8,930,000
double یک تخته 10,400,000
crib کودک با تخت 7,880,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل sports belek Antalya

هتل sports belek Antalya

single دوتخته 9,990,000
double یک تخته 12,370,000
crib کودک با تخت 8,400,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Armas Lara Antalya

هتل Armas Lara Antalya

single دوتخته 11,490,000
double یک تخته 14,970,000
crib کودک با تخت 9,040,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Palmet Beach Resort Antalya

هتل Palmet Beach Resort Antalya

single دوتخته 12,490,000
double یک تخته 16,930,000
crib کودک با تخت 9,580,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Imperial Sunland Antalya

هتل Imperial Sunland Antalya

single دوتخته 13,490,000
double یک تخته 18,720,000
crib کودک با تخت 10,030,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Daima Biz Kemer Antalya

هتل Daima Biz Kemer Antalya

single دوتخته 13,790,000
double یک تخته 19,180,000
crib کودک با تخت 10,120,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Aydinbey Queen Palace

هتل Aydinbey Queen Palace

single دوتخته 13,990,000
double یک تخته 19,380,000
crib کودک با تخت 10,120,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Perre Art Antalya

هتل Perre Art Antalya

single دوتخته 13,990,000
double یک تخته 19,220,000
crib کودک با تخت 10,030,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Miarosa Kemer Beach Antalya

هتل Miarosa Kemer Beach Antalya

single دوتخته 13,990,000
double یک تخته 19,220,000
crib کودک با تخت 10,030,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Sherwood Suites Resort Antalya

هتل Sherwood Suites Resort Antalya

single دوتخته 15,490,000
double یک تخته 22,070,000
crib کودک با تخت 10,780,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Sea Life Family Kemer

هتل Sea Life Family Kemer

single دوتخته 15,990,000
double یک تخته 22,850,000
crib کودک با تخت 10,930,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Sealife Resort Antalya

هتل Sealife Resort Antalya

single دوتخته 16,290,000
double یک تخته 23,150,000
crib کودک با تخت 10,930,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Lara Family Club

هتل Lara Family Club

single دوتخته 16,490,000
double یک تخته 23,620,000
crib کودک با تخت 11,100,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل  Wind of Lara Antalya

هتل Wind of Lara Antalya

single دوتخته 16,490,000
double یک تخته 23,930,000
crib کودک با تخت 11,290,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Crystal Centro Resort Antalya

هتل Crystal Centro Resort Antalya

single دوتخته 17,290,000
double یک تخته 25,370,000
crib کودک با تخت 11,650,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya

هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya

single دوتخته 17,490,000
double یک تخته 27,590,000
crib کودک با تخت 11,650,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Orange County Kemer Antalya

هتل Orange County Kemer Antalya

single دوتخته 18,290,000
double یک تخته 27,320,000
crib کودک با تخت 12,190,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Porto Bello Antalya

هتل Porto Bello Antalya

single دوتخته 18,490,000
double یک تخته 27,500,000
crib کودک با تخت 12,150,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Asteria Kremlin Palace Antalya

هتل Asteria Kremlin Palace Antalya

single دوتخته 18,990,000
double یک تخته 28,490,000
crib کودک با تخت 12,460,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Fame Residence Lara and SPA

هتل Fame Residence Lara and SPA

single دوتخته 21,470,000
double یک تخته 33,190,000
crib کودک با تخت 13,720,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Limak Limra Hotel and Resort Antalya

هتل Limak Limra Hotel and Resort Antalya

single دوتخته 21,490,000
double یک تخته 32,730,000
crib کودک با تخت 13,450,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Limak Arcadia Antalya

هتل Limak Arcadia Antalya

single دوتخته 21,790,000
double یک تخته 33,190,000
crib کودک با تخت 13,540,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Rixos Downtown Antalya

هتل Rixos Downtown Antalya

single دوتخته 21,990,000
double یک تخته 33,870,000
crib کودک با تخت 13,800,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Selectum Family Antalya

هتل Selectum Family Antalya

single دوتخته 22,290,000
double یک تخته 34,480,000
crib کودک با تخت 13,990,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Sueno Golf Belek Antalya

هتل Sueno Golf Belek Antalya

single دوتخته 22,290,000
double یک تخته 34,170,000
crib کودک با تخت 13,800,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Sherwood Exclusive Antalya

هتل Sherwood Exclusive Antalya

single دوتخته 23,390,000
double یک تخته 36,150,000
crib کودک با تخت 14,290,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Granada Luxury Belek

هتل Granada Luxury Belek

single دوتخته 23,990,000
double یک تخته 37,450,000
crib کودک با تخت 14,700,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Titanic Beach Lara Antalya

هتل Titanic Beach Lara Antalya

single دوتخته 24,990,000
double یک تخته 39,250,000
crib کودک با تخت 15,160,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Limak Lara Antalya

هتل Limak Lara Antalya

single دوتخته 25,490,000
double یک تخته 39,750,000
crib کودک با تخت 15,160,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Titanic Deluxe Golf Belek

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

single دوتخته 25,990,000
double یک تخته 41,040,000
crib کودک با تخت 15,600,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Sueno Deluxe Belek Antalya

هتل Sueno Deluxe Belek Antalya

single دوتخته 26,290,000
double یک تخته 35,200,000
crib کودک با تخت 16,060,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Susesi Belek Antalya

هتل Susesi Belek Antalya

single دوتخته 27,290,000
double یک تخته 43,130,000
crib کودک با تخت 16,060,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Royal Seginus Lara Antalya

هتل Royal Seginus Lara Antalya

single دوتخته 28,290,000
double یک تخته 44,920,000
crib کودک با تخت 16,500,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Royal Wings Lara

هتل Royal Wings Lara

single دوتخته 28,290,000
double یک تخته 44,920,000
crib کودک با تخت 16,500,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Royal Holiday Palace Lara

هتل Royal Holiday Palace Lara

single دوتخته 28,790,000
double یک تخته 45,420,000
crib کودک با تخت 16,500,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Barut Lara Antalya

هتل Barut Lara Antalya

single دوتخته 28,990,000
double یک تخته 46,400,000
crib کودک با تخت 16,960,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Selectum Luxury Resort Belek Antalya

هتل Selectum Luxury Resort Belek Antalya

single دوتخته 33,090,000
double یک تخته 52,890,000
crib کودک با تخت 18,300,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Cornelia Diamond Golf Resort Belek Antalya

هتل Cornelia Diamond Golf Resort Belek Antalya

single دوتخته 33,490,000
double یک تخته 54,870,000
crib کودک با تخت 19,200,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل The Land Of Legends Belek Antalya

هتل The Land Of Legends Belek Antalya

single دوتخته 33,790,000
double یک تخته 55,170,000
crib کودک با تخت 19,200,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Adam Eve Belek Antalya

هتل Adam Eve Belek Antalya

single دوتخته 35,590,000
double یک تخته 56,970,000
crib کودک با تخت 19,200,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Resort Rixos Sungate Antalya

هتل Resort Rixos Sungate Antalya

single دوتخته 42,490,000
double یک تخته 70,200,000
crib کودک با تخت 22,800,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Rixos Premium Belek Antalya

هتل Rixos Premium Belek Antalya

single دوتخته 46,790,000
double یک تخته 78,470,000
crib کودک با تخت 25,060,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000
هتل Regnum Carya Antalya

هتل Regnum Carya Antalya

single دوتخته 52,490,000
double یک تخته 88,060,000
crib کودک با تخت 27,270,000
stroller کودک بدون تخت 6,990,000

مدارک و خدمات

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک مستقیم فریبرد ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی ، بیمه مسافرتی تا سقف 10000 یورو، اقامت در هتل برا اساس خدمات  ، راهنمای فارسی زبان .

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 

توضیحات تکمیلی

1- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
2- صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه میگردد.
3- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
5- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از نظر اعتبار یا هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس سلام پرواز هیچ گونه مسئولیتی در این قبال ندارد.

جهت اطلاع دقیق تر از  تور ها و تاریخ ها و قیمت ها با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید : 22221500
-درصورت مثبت اعلام شدن تست در مسیر برگشت کلیه هزینه های درمانی و اقامتی  و قرنطینه به عهده شرکت کارگذاری بیمه صادر کننده میباشد .

امتیاز 4.3 از 5 | از بین 20 امتیاز دهنده به تور آنتالیا مهر
طراحی سایت و سئو توسط وبنا

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای آژانس مسافرتی سلام پرواز محفوظ است .