سفرنامه گرجستان

مشاهده لیست سفرنامه گرجستان

سفر زمینی به گرجستان


الان که دارم این سفرنامه رو می نویسم تقریبا دو هفته ای میشه که برگشتم ایران و به همین دلیل میشه گفت سفرنامه داغیه...

سفر به ژرفای گرجستان


همیشه دنبال دوستی بودم که بتونیم با هم دنیا رو کشف کنیم. اما کسی رو با روحیات شبیه خودم پیدا نکردم اگرم پیدا میکردم حا...صفحات: 1