آژانس هواپیمایی ایوار

امتیاز 5.0 از 5 | از بین 4 امتیاز دهنده به آژانس هواپیمایی ایوارلطفا نظر خود را راجع به آژانس هواپیمایی ایوار بنویسید


آرام پیله رودی
1398/02/30
من در بین آژانسهای متعددی که باهاشون سفر کردم به جند دلیل ایوار رو انتخاب میکنم و ایوارپیشنهاد نخست من به کسانیست که دوستشان دارماول تعدد و تنوع مسیرهاشهدوم وجود مسیرهای بسیارهیجان انگیزهسوم وجود مسیر زمینی بین شهرهاست که شما اروپا رو از درون وبا تمام زیر و بمهاش واقعا"لمس" می کنینچهارم برنامه ی زمان یندی بسیار مناسبهپنجم بار فرهنگی و جنس مسافرتهاس که بسیار فضای خاصی رو ایجاد می کنه.بذارین مثالی بزنم در شهر رم شما در کوچه و پس کوچه های مرکز شهر باید برید تا "گم" بشین در تارخ، مسیحیت ،جمهوری، سنا، معماری،حجاری....و تمام اینها در کنار گذر از میان مردم محلی ست که پرشتاب سر در کار خودشون دارند فقط تصور دیدن pietaمیکل آنژ یا پیکره های ساخته برنی نی نقاشیهای کاراواجو و رافائل یا دیدن سقف نمازخانه ی رسیستین انقدر بار آموزشی داره که برای مدتها خوراک روح و جسم انسانهششم وجود راهنماهای تور جوان پرانرژی باسواد و بسیارعلاقه مندهفتم تیم لجستیک و پشتیبان بسیار قوی و متعهد و حرفه ایهشتم قیمت مناسبنهم هماهنگی بسیار دقیق در فراهم اوری مقدمات و نیازمندیهای گشتها و راهنمایان محلی فوق العاده خوبدهم سعه صدر روی گشاده لبخند دلگرن کننده و یک سلام گرم مجموعه دوست داشتنی ایواراینها سبب شده که من در مدت آشنایی ده ساله خودم با این گروه پیشرفت ،پویایی،و میل به ارائه خدمات بهتر رو به چشم ببینم.پیش آمده که مسیری رو بیش از یک بار برم و از باب مقایسه هربار از دفعه قبل بهتر بوده چه در انتخاب خط هوایی،مخصوصا در کیفیت هتل و اتوبوسهای بین شهری و بالا رفتن استانداردهای راهنمایان.در حقیقت شما کاملااثرمثبت پایش دائمی و مدیریت بسیار درخشان رو در ارتقاء کیفیت تورها مشاهده می کنین