245 کاربر امتیاز داده اند | امتیاز: 5 از 5  تور آنکارا

تور آنکارا


آنکارا پایتخت ترکیه و دومین شهر بزرگ بعد ازاستانبول  است. 
 
 
  
 
آنکارا یک شهر مدرن است که با جمعیت بیش از 5 میلیون نفر است و دارای آثار تمدن های است.
آنکارا شهری است که دارای  مرکز مدیریتی , سیاسی و اداری ترکیه است.
آنکارا در زمان تسلط رومی ها مرکز مهم فرهنگی_ بازرگانی و هنری است.
آنکارا دارای موزه های زیادی است.مکان های دیدنی آنکارا را می توان به مقبره آتاتورک و موزه تمدن آناتولی از جاذبه های آنکارا به شمار می آیید
آنکارا
اغلب حاصلخیز است که اکثر به زمین های آن زیر گشت گندم است.نواحی شمال شرقی پوشیده جنگل است. 
آنکارا مانند استانبول دارای بناهای تاریخی نیست و در واقع دانشجویان واتباع خارجی وابسته به سفارت  خانه ها هستند که به این شهر رونق داده اند.

تور
تور